نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تماس با ما (کرمان)

اطلاعات پرواز:                        6-32110113-034  و 119             داخلی: 31212220-034

فاکس:                                  32111193-034

دفتر مدیر کل:                        32110194-034

مرکز تلفن:                             6-32110113-034

رئیس اداره حراست:                 32110492-034

دفتر روابط عمومی:                  32120118-034

دفتر امور بازرگانی:                    31212327-034

آدرس پستی: کرمان- انتهای بلوار جمهوری اسلامی- فرودگاه بین المللی کرمان

کد پستی: 7618948756         صندوق پستی: 119