نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

خدمات-کرمان

ترمینال پروازهای داخلی

سالن اصلی:

اتاق مراقبت کودک

نمازخانه

اورژانس

سرویس بهداشتی

سالن CIP

دفتر ایستگاه هواپیمایی ماهان ایر

دفتر ایستگاه هواپیمایی ایران ایر

دفتر فروش بلیط هواپیمایی ماهان ایر

دفتر فروش بلیط هواپیمایی آسمان ایر

غرفه فروش سوغات کرمان

غرفه فروش صنایع دستی

غرفه فروش سنگهای زینتی

کافی شاپ

غرفه بسته بندی بار

غرفه پست

غرفه بانک ملی

سالن ترانزیت:

نمازخانه

سرویس بهداشتی

غرفه فروش سوغات کرمان

محوطه بیرون ترمینال پروازهای داخلی:

پارکینگ خودرو

ایستگاه تاکسی

ترمینال پروازهای خارجی

سالن اصلی:

نمازخانه

سرویس بهداشتی

غرفه بانک ملت (جهت تحویل ارز مسافرتی)

غرفه بانک ملی (جهت دریافت عوارض خروج)

باجه گذرنامه

سالن ترانزیت:

نمازخانه

سرویس بهداشتی

محوطه بیرون ترمینال پروازهای خارجی:

نمازخانه

سرویس بهداشتی

پارکینگ خودرو

ایستگاه تاکسی