نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

اقدامات (کرمان)
 • آغاز احداث باند دوم فرودگاه كرمان
 • اصلاح روشنايي وزيبا سازي و نصب تیرهای دکوراتیو بلوار فرودگاه كرمان
 • نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتور 1000KWفرودگاه كرمان
 • بازسازي ابتداي باند 16 فرودگاه كرمان
 • خط كشي ميادين عوامل پروازي (باند ،تاكسي وي واپرون )فرودگاه كرمان
 • واصلاح آن بر اساس آخرين استانداردهاي ايكائو
 • خريد 2عدد تيغه برف روب جهت برف روبي باند فرودگاه كرمان
 • خريد 1دستگاه جاروب كششي جهت رفع FODعوامل پروازی 
 • انجام مانور عمليات زمستاني فرودگاه كرمان
 • انجام مانور يكساله طرح اضطراري فرودگاه كرمان
 • بازسازي ساختمان اداره حراست فرودگاه كرمان
 • تعويض وارتقاء سيستم هاي ارتباطي (فرستنده وگيرنده )برج مراقبت پرواز كرمان
 • نصب وراه اندازي دوربينهاي مدار بسته فرودگاه كرمان
 • تهيه 200 دستگاه چرخ دستي جديد براي فرودگاه كرمان
 • خريد چراغهاي LED به جاي چراغهاي 2000 وات پر مصرف اپرون فرودگاه كرمان
 • خريد دو دستگاه هواساز جهت فرودگاه كرمان
 • راه اندازي سيستم اطلاعات پرواز خودكار وافزايش خطوط تلفن 199 از 2 خط به 6 خط فرودگاه كرمان
 • انجام وارسي پروازي (فلايت چك) دستگاههاي كمك ناوبري وكمك بصري فرودگاههاي استان
 • پيگيري صدور سند اراضي فرودگاههاي استان
 • تجهیز کارگاه احداث ترمینال جدید فرودگاه کرمان
 • اجرای کابل فيبر نوري فرودگاههاي سيرجان ،بم،جيرفت،رفسنجان
 • تعويض وارتقاء مركز تلفن فرودگاههاي كرمان،بم ،جيرفت،سيرجان،رفسنجان
 • افزايش پروازهاي فرودگاههاي بم ،جيرفت،سيرجان،رفسنجان و کرمان
 • خريد 6 دستگاه برج روشنايي براي فرودگاههاي كرمان ،بم ،جيرفت،سيرجان ورفسنجان
 • تصويب طرح جامع فرودگاههاي كرمان وبم
 • تعمير وبهسازي دستگاههاي كمك بازرسي فرودگاههاي كرمان و بم
 • بازسازي ساختمانهاي ايمني زميني ،سپاه،پليس فرودگاه بم
 • بازسازي ساختمان برج مراقبت پرواز فرودگاه و جیرفت
 • تعويض وارتقاء فرستنده وگيرنده هاي برج مراقبت پرواز فرودگاه بم
 • احداث ساختمان اداري فرودگاه بم (در دست ساخت )
 • اصلاح ابتداي باند فرودگاههاي سيرجان وبم
 • گاز رساني به فرودگاه سيرجان
 • درزگيري باند فرودگاه سيرجان
 • بهسازی توسعه ترمينال فرودگاه سيرجان
 • راه اندازی  پاويون فرودگاه سيرجان در ترمینال فعلی
 • خريد دو دستگاه اير واشر جهت فرودگاههاي رفسنجان وسيرجان
 • نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتور فرودگاه رفسنجان
 • بازسازي ساختمان برج مراقبت پرواز فرودگاه رفسنجان
 • تعويض فرستنده وگيرنده هاي برج مراقبت پرواز فرودگاه رفسنجان
 • اجرای سیستم روشنايي میادین عوامل پروازی رفسنجان
 • بهسازی محوطه  فرودگاههاي رفسنجان وجيرفت
 • بازسازي ساختمانهاي ايمني زميني ،سپاه،پليس،موتور خانه فرودگاه جيرفت
 • خريد 3دستگاه پكيج جهت فرودگاه جيرفت
 • تعويض فرستنده وگيرنده هاي برج مراقبت پرواز فرودگاه جيرفت
 • طراحي طرح های  ورودي وخروجي ( sid-star ) بر اساس R-Nav (ماهواره اي )فرودگاه جيرفت و انجام فلایت چک آن
 • نصب وراه اندازي موتور برق سوم سايت رادار جبال بارز جيرفت
 • بازگشايي 5 نوبت راه دسترسي به سايت رادار جبال بارز جيرفت
 • اصلاح بخشی از شبكه برق رساني به سايت رادار جبال بارز جيرفت
 • بازسازي ساختمان سايت رادار جبالبارز جيرفت
 • تجهیز اتاق ورزش اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کرمان - رفسنجان - بم - جیرفت و سیرجان به لوازم ورزشی
 • تجهیز دفتر گذر نامه مستقر در ترمینال خارجی فرودگاه کرمان
 • تعمیر خودروهای کفساز آتش نشانی فرودگاه رفسنجان
 • تعویض مانیتور کفساز رنوس فرودگاه بم
 • تعمیر و نگهداری خودروهای ایمنی زمینی فرودگاه جیرفت (تعمیر مانیتور کفساز - رفع نقص سیستم باد )
 • تعمیر و نگهداری خودروهای ایمنی زمینی فرودگاه کرمان ( تعمیر مانیتور کفساز فرزیا - تعمیر pto تانکر - رفع مشکل ترمز فرزیا )
 • تعویض سیستم داکت اسپلیت برج مراقبت پرواز فرودگاه کرمان
 • تجهیز نمازخانه های ترمینال های داخلی و خارجی فرودگاه کرمان
 • تجهیز اتاق آموزش اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه کرمان
 • راه اندازی سیستم VOIP اداره کل فرودگاه های استان کرمان
 • گل کاری و توسعه فضای سبز محاوط فرودگاه کرمان
 • رنگ آمیزی و زیبا سازی جداول فرودگاه کرمان
 • آسفالت محوطه لندساید فرودگاه جیرفت
 • آسفالت محوطه لندساید فرودگاه رفسنجان