خبر خبر

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان علت تاخیر پرواز کرمان به مقصد اصفهان و تهران را نقص فنی هواپیما در فرودگاه زاهدان اعلام کرد.
علی قاسم زاده در اين ارتباط افزود:
طبق اظهار نظر مسئولان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی زاهدان، علت تاخیر پرواز کرمان - اصفهان - تهران، نقص فنی هواپیما در فرودگاه زاهدان بوده است.

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان علت تاخیر پرواز کرمان به مقصد اصفهان و تهران را نقص فنی هواپیما در فرودگاه زاهدان اعلام کرد.

 
علی قاسم زاده در اين ارتباط افزود:

طبق اظهار نظر مسئولان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی زاهدان، علت تاخیر پرواز کرمان - اصفهان - تهران، نقص فنی هواپیما در فرودگاه زاهدان بوده است.
وی اظهار کرد: پرواز MD 377 متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی که قرار بود ساعت 10 و 20 دقیقه امروز کرمان را به مقصد اصفهان و تهران ترک کند بعد از رفع نقص در فرودگاه زاهدان، ساعت 14 و 34 دقیقه در فرودگاه بین المللی کرمان به زمین نشست.
وی خاطرنشان کرد: 53 مسافر این پرواز از فرودگاه کرمان و سایر مسافرانش از فرودگاه زاهدان بودند.
وی تصریح کرد: ساعت 9 و 50 دقیقه امروز به مسافران پرواز MD 377 اطلاع داده می شود که پرواز ذکر شده به علت نقص فنی تاخیر دارد و ساعت 13 بعد از ظهر امروز انجام می شود.
قاسم زاده ادامه داد: این پرواز ساعت 15 و 43 دقیقه با پنج ساعت و 23 دقیقه تاخیر، فرودگاه بین المللی کرمان را به مقصد اصفهان ترک کرد.
وی خاطرنشان کرد: پرواز MD 377 کرمان - اصفهان - تهران با حضور همه مسافران امروز انجام شد.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد