خبر خبر

مانور محدود در فرودگاه بين المللي کرمان
ارزيابي توان مداخله در بحران هاي احتمالي
مانور محدود با سناريوي آتش گرفتن هواپيماي ATR با 40 نفر مسافر با حضور عموم نيروهاي امداد ونجات ، اطفاء حريق ، امنيتي ،نظامي وانتظامي استان وفرودگاه مركز استان با موفقيت پايان يافت . در ادامه طي جلسه اي ، نقاط ضعف و قوت توسط ارزيابان اعلام تا بررسي  گردد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد