خبر خبر

جلسه شوراي حمل ونقل استان به ميزباني اداره کل فرودگاه هاي استان

اداره كل فرودگاه هاي استان ميزبان شوراي حمل ونقل

علي قاسم زاده مدير كل فرودگاه هاي استان با اشاره به نقش ارزنده تعامل ،همدلي  به اثربخشي بيشتر اشاره و  اظهار داشت :

تعامل  در  شاخص ترين زير ساخت ها از جمله  حمل ونقل ، نقش گسترده اي در توسعه استان و كشور خواهد داشت  .

وي حوزه هوانوردي وفرودگاهي را لو كو موتيو  خواند وافزود :

فرودگاه ها  جايگاهي ويژه داشته و محور توسعه  مي باشند .

قاسم زاده  استان را داري بيشترين تعداد فرودگاهي دانست وخاطر نشان كرد :

 استان كرمان در بخش فرودگاهي سه ايستگاه ناوبري دارد كه بلحاظ پو شش و  ارائه خدمات هوانوردي حياتي اند .

وي نقش فرودگاه ها  در ايام سال نو و تامين سلامتي پروازي را به عنوان مهمترين رسالت فرودگاهي وهوانوردي اين اداره كل خواند وگفت :

در اين ايام با تشكيل كارگروه هاي خاص ومنسجم امور  توسط همكاران  با حساسيت و دقت  به صورت 24  ساعته پيگيري  وارائه خدمت مي شود.

وي خبرهاي خوب  اين حوزه در استان براي هم استاني ها را برشمرد و تصريح كرد :

 توسعه فضاهاي فعلي فرودگاه بين المللي كرمان ونيز مرمت باند قبلي ، آغاز احداث باند دوم  و استمرار فعاليت ها در سال آتي از خدمات شركت فرودگاه ها وناوبري هوائي ايران مي باشد  .

وي همچنين از احداث پايانه بزرگ فرودگاه بين المللي كرمان خبر داد و اشاره كرد :

احداث پايانه جديد اين فرودگاه در سال آتي انجام مي شود و با ساخت اين بنا مشكلات عديده فعلي دربخش ترمينالي  و خدمات به مردم به اميد خدا مرتفع خواهد شد و باعث توسعه  بيشتر استان مي شود .

وي از تلاش براي برقراري پروازهاي جديد خبر داد وگفت :

در آينده نزديك ، پرواز مستقيم به بوشهرو بالعكس برقرار مي گردد .

مدير كل فرودگاه هاي استان در پايان تشريح برخي اقدامات اين اداره كل افزود :

افزايش پروازي از فرودگاه هاي تابعه استان ونيز ورود شركت هاي هواپيمائي جديد به استان صورت خواهد گرفت  . در ادامه  ساير مديران كل شوراي حمل ونقل استان گزارشاتي از آمادگي دستگاه هاي متبوع براي خدمت رساني به مسافران نوروزي در هر بخش را ارائه كردند كه مهمترين اين مصوبات :

كنترل سرعت به طور دقيق  ، آمادگي و آشكار سازي نقاط پر خطر ، جلسات توجيحي براي مديران فني شركت هاي حمل ونقلي ، آماده سازي جاده ها ،علائم ، اصلاح روشنائي ها، تجهيز توقفگاه هي بين راهي ا به امكانات اسكان و مطالعه براي پوشش اينترنت رايگان،روكش آسفالت جاده اي اعلام وضعيت راه ها از طريق سامانه 141 اعلام آخرين اوضاع جوي روزهاي آتي تشكيل كميسيون ايمني برابر دستور مقام عالي وزارت راه وشهر سازي با نظارت استاندار و معاون عمراني  ايشان جلوگيري از تردد ناوگان غير استاندارد -كنترل هوشمند ترددها  و ثبت تخلفات بصورت مكانيزه تعامل وارتباط همه مسئولين شورا با هم در تمامي ايام

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد