خبر خبر

فرودگاه بين المللي کرمان ميزبان مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در ادامه بازديدهاي فرودگاهي خود رهسپار فرودگاه‎ بين المللي کرمان مي‎شود.

به گزارش روابطعمومی اداره کل فرودگاه های استان کرمان، مدیرکل فرودگاههای استان کرمان با اشاره به اینکه مدیرعامل صبح چهارشنبه بیست و دوم خردادماه98 به فرودگاه کرمان وارد میشود، گفت: چندین پروژه مهم فرودگاه  بین المللی کرمان شامل توسعه و بهسازی ترمینال داخلی ، باند دوم پروازی ، احداث دیوار حفاظتی و بهسازی فرودگاه های استان مهمترین پروژه های این فرودگاه هستند که مورد بازدید مدیرعامل محترم قرار خواهد گرفت.

علی قاسم زاده ادامه داد: بازدید از نقاط دیگر فرودگاه و حضور در جلسه شورای اداری این اداره کل از برنامه های دیگر این سفر است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر