خبر خبر

پيشرفت 78 درصدي باند جديد فرودگاه بين المللي کرمان
مديرکل فرودگاه‎هاي استان کرمان از پيشرفت 78 درصدي ساخت باند جديد فرودگاه بين المللي کرمان خبر داد.

علي قاسم زاده در گفتگو با روابطعمومي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران گفت: اکنون در فرودگاههاي استان کرمان پروژههاي مختلفي در حال اجرا هستند که از جمله آن نصب سامانه کمک ناوبري DVOR_DME در فرودگاه کرمان، احداث ديوار حفاظتي فرودگاههاي کرمان، بم و جيرفت و توسعه و بهسازي ترمينال داخلي کرمان را مي توان برشمرد.

وي با اشاره به پيشرفت 78 درصدي ساخت باند جديد فرودگاه کرمان ادامه داد: ساخت ديوار حفاظتي فرودگاه کرمان به پايان رسيده و مرحله نصب سامانه کمک ناوبري نيز انجام شده است و امور راهاندازي آن در حال اجرا است.
وي با اشاره به اجراي عمليات فيبرنوري فرودگاههاي رفسنجان، سيرجان، بم و جيرفت ادامه داد: بحث قرارداد بهسازي فرودگاه کرمان شامل ترمينال، ساختمانها و محوطهها نيز رشد 30 درصدي يافتهاند.

قاسمزاده در مورد اعتبارات تخصيص داده شده براي اين پروژهها گفت: در مجموع با در نظر گرفتن پروژه روشنايي باند و نصب دستگاه کمک ناوبري ILS براي باند جديد (بعد از اتمام آن)، بيش از 200 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر