نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

حمل ونقل عمومي (کرمان)

1- اتوبوسرانی کرمان وحومه برابر برنامه زمانبندی هر 30 دقیقه

2- تاکسیرانی در محل سمت راست خروجی پایانه داخلی .