کرمان
امروز: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
36 °
37 °
22 °
30 May 2017
35 °
20 °
31 May 2017
33 °
19 °
01 Jun 2017
36 °
20 °
02 Jun 2017
38 °
21 °
اخبار فرودگاه
۱۸ اسفند ۱۳۹۵

جلسه شوراي حمل ونقل استان به ميزباني اداره کل فرودگاه هاي استان

اداره كل فرودگاه هاي استان ميزبان شوراي حمل ونقل علي قاسم زاده مدير كل فرودگاه هاي استان با اشاره به نقش ارزنده تعامل ،همدلي  به اثربخشي بيشتر اشاره و  اظهار داشت : تعامل  در  شاخص ترين زير ساخت ها از جمله  حمل ونقل ، نقش گسترده اي در توسعه استان و...
۱۸ بهمن ۱۳۹۵

شرکت هاي هواپيمائي در ترازوي عمل

تین‌نیوز | در دی‌‌ماه امسال شرکت هواپیمایی پویا ایر از ۲۱ پرواز خروجی ۱۱ پروازش با تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه انجام شد در حالی که شرکت هواپیمایی زاگرس ۴۲۲ پرواز از یک هزار و ۱۰۶ پروازش تاخیر یش از ۳۰ دقیقه داشت. به این ترتیب پویا ایر بیشترین و زاگرس کمترین تاخیر را در پروازهای داخلی دی‌ماه امسال...
۵ بهمن ۱۳۹۵

مانور محدود در فرودگاه بين المللي کرمان

ارزيابي توان مداخله در بحران هاي احتمالي

نمایش محتوا نمایش محتوا

مطالب ویژه مطالب ویژه

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه نوروز ویژه نوروز